វិចិត្រសាល

នាំចេញលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន

កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនាផលិតផលពោតលីងញ៉ាំដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនហឺប៉ីស៊ានសៀត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងបរិមាណច្រើនជាលើកដំបូង។ យល់ថាការនាំចេញពោតលីងដែលទទួលបានជោគជ័យទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនឥទ្ធិពលយីហោបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពជំរុញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់ពោតលីង“ ភាពជាសហគ្រិនទី ២” ផ្តល់នូវបណ្តាញប្រាក់ចំណូលសម្រាប់កសិករក្នុងស្រុកជួយដល់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៅជនបទ។

factory03
factory05
factory01
factory04
factory02
gallery
gallery
gallery